Inspirovaly mytologické bytosti tvůrce Avatara?

Inspirací pro film Avatar je celá řada. Mezi těmi nejbližšími se často uvádí slavná novela Ursuly LeGuin z roku 1976, která tehdy vyšla pod názvem The word for World is Forest. Příběh je velmi podobný, místy jsou však důrazy kladené na něco jiného. Například inspirace norskou mytologií a stromem Yggdrasilem je volnější. Obecně jsou v této krátké knize odkazy na mytologii spíše náznakovější, hlavní témata leží vzhledem k době vzniku knihy v úvahách o ničení přírody a jejích důsledcích a také otázkách kolem kolonizace – vztahu místních obyvatel a kolonizátorů. Rozdíly v tom, jak koloniální a imperiální problémy vidí LeGuinová, která sice hodně vychází z tehdy aktuálních událostí ve Vietnamu, ale také má čerstvou inspiraci z dekolonizace v 60 letech a problémů nově samostatných států, proti tomu, jak ji vidí Cameron, který je také ovlivněn Vietnamem, ale možná ještě více invazí do Iráku, kde z jeho pohledu velká vojenská akce probíhala pod falešnou záminkou. Všechny tyto dojmy autoři ve svých dílech odráží, a ten rozdíl je jemný, ale velmi zajímavý. Přímo ve filmu Avatar je naopak mytologických odkazů spousty. Hodně se hovoří o řadě odkazů na hinduismus, které jsou v Avataru k vidění. James Cameron osobně se vyjádřil, že hinduistická mytologie ho fascinovala, ale nechtěl se k ní odkazovat příliš přímo. Inspirace Ramajánou a Mahabharátou je ale neskrývaná. Další jasné mytologické téma je Rajská zahrada a vyhnání z ráje. Život domorodců v souladu s přírodou na Pandoře představuje ráj, zatímco těžební společnost a její fungování ukazuje to, o co jsme vyhnáním z ráje přišli. Mytologické bytosti jsou samozřejmě populární inspirací napříč fantasy literaturou. Podobně kreativně a elegantně mytologické bytosti používá například Neil Gaiman
ať už si vezmeme za příklad Americké bohy, Sandmana nebo vlastně i pohádkový Stardust. A samozřejmě i celá řada dalších autorů.

(Visited 35 times, 1 visits today)